درمان MS در ژاپن

MS و درمان آن

بیماری ام اس(ms) یک بیماری التهابی است که در نتیجه سلول های سیستم ایمنی بدن به  بدن میزبان خود حاصل می‌شود و باعث آسیب دیدن غلاف میلین سلول های عصبی که در سرعت بخشی انتقال پیام عصبی نقش حیاتی دارد، می‌شود. این اتفاق بیشتر در سلول های مغز و نخاع(نورون های دستگاه عصبی مرکزی) دیده می‌شود و عوامل ژنتیکی (ارثی) و عوامل محیطی (مانند عفونت) به عنوان دلایل بروز این بیماری ارائه شده است.درمان ام اس دایران به طور قطعی ارائه نشده است.

این بیماری علائمی مانند خواب رفتگی و گرفتگی عضلات، ضعف و ناتوانی عضلات، کاهش عملکرد دستگاه عصبی خودمختار، اشکال در حرکات چشم (دوبینی، تاربینی و...)، خستگی و احساس درد و... می‌باشد.

عوارض این بیماری به دو صورت صعودی (مداوم) و متناوب (دوران عود و بهبود بیماری همواره تکرار شود) می‌باشد.

 

روش درمان بیماری MS(ام اس) در کشور ژاپن شامل 3 مرحله است:

1. درمان التهاب دوره حاد بیماری

در زمان حاد شدن بیماری، قسمت میلین سلول‌های عصبی دچار التهاب می‌شود که برای درمان این التهاب از داروهای کورتیکو استروئیدی استفاده می‌شود. مدت زمان این مرحله از درمان، بسته به وضعیت بیمار حداکثر یک ماه می‌باشد. در شرایط خاص، خون بیمار دیالیز می‌شود.

2. جلوگیری از پیشرفت بیماری و بروز مجدد آن

در این مرحله برای جلوگیری از پیشرفت بیماری از داروهایی نظیر برخی داروهای اینترفرون استفاده می‌شود که اثر این داروها؛ موجب می‌شود تا پس از درمان، بیماری در بدن بیمار دوباره عود نکند.

3. کاهش عوارض باقی مانده در بدن بیمار پس از درمان

پس از گذراندن دوره درمان، ممکن است برخی عوارض بیماری هنوز در بدن بیمار باقی مانده باشد.در این صورت، با مصرف داروهایی وضعیت بیمار بهبود می‌یابد. بی‌حسی خفیف و پرش عضلات ازجمله این عوارض است که طی این مراحل به حداقل خود می‌رسد.

افراد مبتلا به بیماری ام اس برای انجام این مراحل درمان در ژاپن، می‌توانند با دفتر مترجمین ایران تماس بگیرند تا اطلاعات کاملی را درمورد درمان بیماری ام اس و مراحل لازم برای اعزام به ژاپن کسب کنند.

 

 

MS and treatment of it

MS ( Multiple sclerosis ) is an inflammatory disease that results from the immune system's cells in the host's own body, causing damage to the myelin sheath of the neurons that plays a vital role in the transmission speed of the message. This happens mostly in the brain and spinal cord (neurons of the central nervous system) and genetic (hereditary) and environmental factors (such as infection) are presented as causes of the disease. This condition includes symptoms such as nocturia and muscle cramps, muscle weakness and muscle weakness, reduced function of the autonomic nervous system, eye movement problems (dystonia, jaundice, etc.), fatigue, and pain sensation. Complications of this disease are both continuous (continuous) and intermittent (recurrence and improvement of the disease is always repeated).

The MS treatment method in Japan consists of 3 steps:

1. Treatment of inflammation of the acute period of the disease

In acute illness, the myelin part of the nerve cells is inflamed with corticosteroids used to treat this inflammation. The duration of this stage of treatment, depending on the patient's condition, is a maximum of one month. In certain circumstances, the patient's blood becomes dialyzed.

2. Prevention of disease progression and re-emergence

At this stage, to prevent the progression of the disease, drugs such as some interferon medications are used, the effect of these drugs; it prevents the patient from recurring after treatment.

3. Reducing the complications remaining in the patient's body after treatment

After the treatment period, some complications of the disease may still be present in the patient's body. In this case, the condition of the patient improves with taking medications. Mild anesthesia and muscle sprain, including these complications, are minimal in these stages.

People with MS who have these stages of treatment in Japan can contact the Japanese Translator Office to obtain comprehensive information on the treatment of MS and the steps needed to deploy to Japan.