مدیریت بخش ترجمه زبان آلمانی

بازدید: 3146
مدیریت بخش ترجمه زبان آلمانی
مدیریت بخش ترجمه زبان آلمانی

فارغ التحصیل از دانشگاه بیرویچ

آقای کیوان خستوان فارغ التحصیل از دانشگاه بیرویچ آلمان در رشته ادبیات زبان آلمانی و مترجم همزمان و مترجم اسناد و مدارک اعم از اداری، صنعتی، تجاری و ... به زبان آلمانی. همراهی میهمانان آلمانی جهت امور توریستی و مسافرتی و بیزینس. آماده همکاری با شرکت ها و دفاتر توریستی در داخل و خارج از کشور.