مدیریت دفتر مترجمین ایران

بازدید: 3753
مدیریت دفتر مترجمین ایران
مدیریت دفتر مترجمین ایران

متخصص ترجمه متون ترجمه همزمان

مدیر دفتر مترجمین ایران ، استاد امیر سرخانی ( amir sarkhani) ، دارای مدرک مترجمی از دانشگاه توکیو و دارای سابقه مترجمی در کشور  ژاپن به مدت بیش از 26 سال . دارای سابقه همکاری با دارالترجمه های رسمی توکیو ، اوساکا ،اوکیناوا و هوکایدو و دارالترجمه های معتبر رسمی ایران و همچنین سابقه همکاری با شرکت های دولتی و خصوصی ایران و شرکت های معتبر ژاپنی.