سرمایه گذاری در اوراق بهادار

بازدید: 2894
سرمایه گذاری در اوراق بهادار
سرمایه گذاری در اوراق بهادار

سرمایه گذاری ژاپنی ها در خرید اوراق بهادار

خرید اوراق بهادار در یکی از کارگذاری های معروف و معتبر در تهران با راهنمایی مترجم همزمان دفتر مترجمین ما صورت گرفت. در این سرمایه گذاری آقای سایتو که یکی از سرمایه داران شهر توکیو میباشد رضایت خود را با همکاری ما ابراز کردند.