اقامت و سیاحت شرکت ایشی گاکی

بازدید: 3229
اقامت و سیاحت شرکت ایشی گاکی
اقامت و سیاحت شرکت ایشی گاکی

آقای نوگوچی نماینده شرکت ایشی گاکی ژاپن

پس از اتمام  کار نماینده شرکت ایشی گاکی آقای نوگوچی در یکی از معادن مهم کشور توسط مترجم همزمان دفتر مترجمین ایران آقای ....... از شهرها و اماکن تاریخی و توریستی کشور دیدار کردند و از ما رضایت کامل را داشتند . مترجمین ما برای جلب رضایت میهمانان محترم شما تمامی سعی خود را میکنند . پس با اطمینان خاطر کارتان را به ما بسپارید . هدف ما جلب رضایت شما میباشد