شرکت ایشی گاکی

شرکت ایشی گاکی
شرکت ایشی گاکی

شرکت ایشی گاگی سازنده ماشین آلات صنعتی در ژاپن

نماینده شرکت ایشی گاکی (آقای نوگوچی) مهندس راه اندازی دستگاههای سنگین فیلتر پرس .  این شرکت که یکی از معروف ترین و بزرگ ترین شرکتها و برنده های درجه یک ژاپن میباشد جهت راه اندازی دستگاه فیلتر پرس در یکی از معادن معروف کشور با همکاری گام به گام مترجم همزمان دفتر مترجمین ایران